joomla 2.5
шаблоны для joomla 2.5

Polski Przegląd Nauk Stosowanych (PPNS) jest nowym interdyscyplinarnym, recenzowanym półrocznikiem naukowo-edukacyjnym, wydawanym i udo- stępnianym w formie elektronicznej przez   Wyższą   Szkołę   Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej (WSNS) na podstawie rejestracji czasopisma z dnia 31 lipca 2008r. w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod poz.299 dokonanej Postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach.

PPNS publikuje prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, referaty i spra- wozdania z  uczestnictwa w  kongresach,  konferencjach  i sympozjach naukowych z zakresu dziedzin nauk rozumianych jako nauki stosowane, w tym:

  • nauk medycznych (medycyna, biologia medyczna, stomatologia);
  • nauk o zdrowiu (dotyczących pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, terapii zaję- ciowej, zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, dietetyki, kosmetologii);
  • nauk biologicznych (dotyczących biochemii, biotechnologii, mikrobiologii, ekologii i ochrony środowiska);
  • nauk humanistycznych (dotyczących nauki o rodzinie i nauki o zarządzaniu);
  • nauk społecznych (dotyczących nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce publicznej i nauk ekonomicznych oraz pedagogiki, psychologii i socjologii);

oraz listy do redakcji których problematyka ma odniesienie do zdrowia, życia, bezpieczeństwa społecznego i socjalnego człowieka.

PPNS jest platformą publikacji wyróżnionych prac dyplomowych studentów WSNS i tłumaczeń istotnych publikacji zagranicznych.

Struktura merytoryczna czasopisma wyróżnia dwa segmenty edycji:

  • Medycyna i Nauki o Zdrowiu
  • Nauki Humanistyczno – Społeczne

Gwarancją utrzymania wysokiego poziomu naukowego czasopisma jest związana z WSNS kadra naukowo-dydaktyczna i powołana przez Wydawcę Rada Naukowo – Programowa, stanowiąca grono ekspertów reprezentujących poszczególne dziedziny naukowe zaliczane powszechnie do nauk stosowanych.

 

Menu

Logowanie

Numery


logo WSNS

Все для авто
смартфоны