joomla 2.5
шаблоны для joomla 2.5

ZNACZENIE MYCIA RĄK W PREWENCJI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
(The importance of hand washing in hospital infection prevention)

Kłaptocz Barbara1,2
1Katedra Pielęgniarstwa Wydziału Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
2SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach


Streszczenie


Po prawie 200 latach od spostrzeżeń Sommelweisa, ręce personelu medycznego są nadal najważniejszym wektorem transmisji drobnoustrojów w środowisku szpitalnym. Skóra rąk skolonizowana jest przez wiele gatunków bakterii, które przebywają na niej stale, bądź przejściowo. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi higieniczne prowadzą do całkowitego usunięcia flory przejściowej i znacznej redukcji flory stałej, co drastycznie zmniejsza ryzyko zakażeń szpitalnych związanych z przeniesieniem patogenu z rąk personelu na pacjenta i do jego środowiska. Celem przeprowadzonych badań była ocena wiedzy personelu medycznego w zakresie znajomości i przestrzegania procedury higieny rąk, a także określenie najczęściej popełnianych błędów podczas stosowania tej procedury. Analizą objęto odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie skierowanej do 200 osób pracujących w 3 Szpitalach na terenie Śląska. W przeprowadzonym badaniu głównie wzięły udział pielęgniarki - 164 osoby, co stanowi 82% ankietowanych. Badania wykazały zróżnicowany poziom wiedzy ankietowanych, w subiektywnej ocenie badanej grupy była ona wyższa, niż wskazywały na to odpowiedzi na szczegółowe pytania. Uzyskane wyniki świadczą o znacznych lukach badanego personelu zarówno w znajomości jak i przestrzeganiu procedury higieny rąk.


Do najczęściej popełnianych należą: brak dostosowania rodzaju mycia rąk, w zależności od rodzaju wykonywanej procedury, błędy w technice mycia rąk. W badanych ośrodkach odbywają się szkolenia z zakresu higieny rąk, jednak są zbyt rzadko organizowane, a obecność w nich nie jest prawdopodobnie obowiązkowa.

 

Menu

Logowanie

Numery


logo WSNS

Все для авто
смартфоны