joomla 2.5
шаблоны для joomla 2.5

PROGNOZA ZABEZPIECZENIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2011-2013 NA TLE RAPORTU POLSKA 2030

Przygotowany przez Rząd RP – Raport Polska 2030 wskazujący kierunki intensyfikacji działań umożliwiających wzrosti konkurencyjność polskiej gospodarki przy zagrożeniach wynikających z prognoz demograficznych, zalicza ochronę zdrowia do podstawowych czynników determinujących źródła wzrostu wydajności gospodarki. Pogłębiając założenia Raportuotwierającego dyskusję między innymi nad potrzebą wydłużenia okresu aktywności zawodowej i późniejszego przechodzenia na emeryturę, skłoniły WyższąSzkołę Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej (WSNS) jako ogniwo systemu szkolnictwa wyższego kształcącego w zawodzie pielęgniarki, który w tym procesie odgrywał będzie obok innych zawodów medycznych takich jak lekarz specjalista, fizjoterapeuta, psychoterapeuta czy też terapeuta zajęciowy szczególną rolę pozwalającąna utrzymanie i przywracanie do zdrowia umożliwiającego wydłużoną aktywność zawodową, przy współudziale Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych województwa śląskiego, do dokonania oceny zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej mieszkańców województwa śląskiego w latach 2011 – 2031.

 

Menu

Logowanie

Numery


logo WSNS

Все для авто
смартфоны